تو را خوب میشناسم

تو را خوب میشناسم بهتر از ساقه های در هم تنیده پیچک

بهتر از پیچیدگی تار و پود افکار یک سنجاقک

و زیباتر از سازهای کوک نشده ی فصل بهار.

آری می دانم در این حوالی نزدیکتر از لبخند پر تلاطم باران و

از درون پنجره صبح به من مینگری.

میبینی من اینجا آرامم به بوی تو

/ 0 نظر / 8 بازدید