دلم خدا میخواهد.

دلم یک بغل خدا میخواهد، یک بغل نوازشهای مادرانه

دلم تب کرده، دستمالی خیس محبت میخواهد

صدا را می شنوی؟

گوشه ای تنها و نجوا کنان

صدای پای ابرهاست، دلم باران و برف میخواهد

اگر گذشتی از میان رود، اگر خیس شد پاهای سکوتت مبادا فریاد بزنی

اینجا صدای پای خدا می آید.

دلم هوس کرده یک وجب آرزو

گذراندن یک روز طولانی زیر درخت سپیدار و شنا کردن در ژرفای خیال

یک کبوتر.

دلم آرامش، یک حیاط خلوت پر از تنهایی میخواهد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
کوله پشتی

حیاط خلوت مرا به یاد حیات خلوت می اندازد.