زمانه

شعری تازه دارم ، حرفی نو از کهنه گی زمانه

این خاطرات هرچقدر هم کهنه شوند بازهم برایم اکسیر جوانیست

جاودانگی تنهایی من از انباشتگی یک خروار حرفهای بجا مانده از دیروز

است.

رازی نهفته است که من باید باشم و نفس بکشم همراه با مرور این

همه سکانس های بی تکرار گذشته

افسوسم از شگردهای فریبنده ی زمانه است ، وگرنه زندگی من دکمه

تکرار ندارد.

/ 0 نظر / 15 بازدید